Vážení odberatelia elektriny,

nakoľko spoločnosť SPV100, s.r.o. neplánuje v budúcnosti pokračovať v podnikaní v činnosti „dodávka elektriny“, spoločnosť podnikla potrebné kroky smerujúce k výmazu tejto činnosti z predmetu podnikania SPV100, s.r.o. s účinnosťou od 01.01.2018. To znamená, že SPV100, s.r.o. bude zabezpečovať dodávku elektriny do odberných miest svojich odberateľov do 31.12.2017 (do polnoci).

Pre plynulé pokračovanie dodávky elektriny do uvedených odberných miest aj po 31.12.2017 je potrebné, aby súčasní odberatelia elektriny SPV100, s.r.o. uzavreli zodpovedajúce zmluvy o dodávke elektriny s iným dodávateľom elektriny, ktorý im od 01.01.2018 dodávku elektriny zabezpečí.

S pozdravom

SPV100, s.r.o.
Cenník služieb a činností distribúcie elektriny spoločnosti SPV 100 s.r.o.


Dátum účinnosti:
01.01.2018

V prípade záujmu o poskytnutie služieb a činností distribúcie elektriny spoločnosti SPV 100 s.r.o. sa odberateľ môže obrátiť na svojho dodávateľa elektriny, ktorý mu túto službu alebo činnosť zabezpečí u spoločnosti SPV 100 s.r.o.

Výnimku tvorí služba pod položkou 43 tohto cenníka, pri ktorej sa odberateľ resp. žiadateľ obráti so žiadosťou priamo na spoločnosť SPV 100 s.r.o.